PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE BALTINAVAS KRISTĪGAJAI INTERNĀTPAMATSKOLAI

Publicēts:
14.05.2013

Līguma izpildītājs:
Ziņas par pasūtītāju:


Pasūtītājs

Baltinavas Kristīgā internātpamatskola

Reģ.numurs:

90000011605
Ziņas par iepirkumu:


Iepirkuma nosaukums:

PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE BALTINAVAS KRISTĪGAJAI INTERNĀTPAMATSKOLAI


Papildus informācija:


ID Nr. BKSIPskola 2013/1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1.pantu.

Līguma izpildes laiks 10 mēneši.

DOKUMENTĀCIJU IESNIEGT: Līdz 2013.gada 17. jūnijam plkst. 10.00, Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā, Kārsavas ielā 24, Baltinavā, Baltinavas novadā, LV-4594, iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu ierakstītā vēstulē. Dokumentu iesniegšanas laiks – darba dienās 8.30 – 16.30. grāmatvedībā (1.stāvā)

APLOKŠŅU ATVĒRŠANA: Baltinavas Kristīgā internātpamatskola Kārsavas iela 24, Baltinava, Baltinavas novads LV-4594. Piedāvājuma atvēršanas laiks: 2013.gada 17.jūnija plkst.10.00.

INRORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS: Publikācija IUB mājas lapā.

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 24, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (Ls):


Publicēts:

14.05.2013

Pieteikties līdz:

17.06.2013
Kontaktinformācija:


Kontakpersona(s):

Vineta Kaša

Amats:


E-pasts:

vineta.k@inbox.lv

Tel. nr.:

64521291

Fakss:

64521290

Adrese:

Kārsavas iela 24, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594