MALKAS PIEGĀDE 490 M3 BALTINAVAS KRISTĪGAJAI INTERNĀTPAMATSKOLAI

Publicēts:
18.10.2013

Līguma izpildītājs:
Ziņas par pasūtītāju:


Pasūtītājs

Baltinavas Kristīgā internātpamatskola

Reģ.numurs:

90000011605
Ziņas par iepirkumu:


Iepirkuma nosaukums:

MALKAS PIEGĀDE 490 M3 BALTINAVAS KRISTĪGAJAI INTERNĀTPAMATSKOLAI


Papildus informācija:


ID Nr. BKISPskola2012/3. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1.pantu.

Līguma izpildes laiks: 2013. gada 16. decembris

DOKUMENTĀCIJU IESNIEGT:
Piedāvājums jāiesniedz personīgi Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā 1.stāvā grāmatvedības telpās, darba laiks 9.00-16.00, pusdienu pārtraukums 12.30 -13.00 (Kārsavas iela 24, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594), vai jāatsūta pa pastu Baltinavas Kristīgajai internātpamatskolai līdz 2013.gada 29.oktobrim, plkst. 12:00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – „Iepirkums „Malkas piegāde ", ID Nr. BKISPskola 2013/3 un pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese

APLOKŠŅU ATVĒRŠANA:
Piedāvājumi tiks atvērti 2013. gada 29.oktobrī plkst. 12:00 Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā, Kārsavas ielā 24, Baltinava, Baltinavas novads, LV 4594.

INRORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS: Publikācija IUB mājas lapā.

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 24, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (Ls):

3 000 - 20 000

Publicēts:

18.10.2013

Pieteikties līdz:

29.10.2013
Kontaktinformācija:


Kontakpersona(s):

Sergejs Doru

Amats:

Saimniecības vadītājs

E-pasts:

baltinava.ksi@inbox.lv

Tel. nr.:

29355669

Fakss:


Adrese:

Kārsavas iela 24, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594