Piena piegāde Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām

Publicēts:
24.11.2015.

Ziņas par līguma izpildītāju:

AS "Rankas piens", reģ. Nr. 44603001356, adrese: Ranka, Rankas pag., Gulbenes nov., LV-4416, piedāvātā līgumcena par kuru noslēgts līgums 710,00 euro.

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums:

"Piena piegāde Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām" ID Nr. BND 2015/10

Papildus info:

CPV kods 1551000-6, Publisko iepirkumu likums 8 2 pants

Nolikums

Tehniskās specifikācijas

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

4 000,00 – 41 999,99

Publicēts:

24.11.2015.

Pieteikties līdz:

07.12.2015.

Kontaktinformācija

Kontakpersona:

I.Slišāns, I.Ločmele

E-pasts:

baltinova@inbox.lv

Telefons:

64521322

Fakss:

64520228

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594