Kancelejas preces Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām 2016.gadā

Publicēts:
08.12.2015.

Līguma izpildītājs:

1.daļai – biroja papīrs, arhīva lietu vāki, kartons, kalendāri, aploksnes, dokumentu reģistrācijas žurnāli, SIA "Officeday Latvia", reģ. Nr. 40003249449, adrese: Piepilsētas, Krustkalni, Kekavas novads, LV-2111, par līgumcenu 1465,27 euro;

2.daļai – rakstāmpiederumi un citas kancelejas preces, SIA "Balvu Bildes", reģ. Nr. 43203003475, adrese: Bērzpils iela 8-6, Balvi, LV-4501, par līgumcenu 396,20 euro;

3.daļai – krāsas un citi mācību līdzekļi, SIA "Balvu Bildes", reģ. Nr. 43203003475, adrese: Bērzpils iela 8-6, Balvi, LV-4501, par līgumcenu 475,58 euro

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums:

"Kancelejas preces Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām 2016.gadā" ID Nr. BND 2015/11

Papildus info:

CPV kods 30199000-0, 30197000-6, 30192000-1, Publisko iepirkumu likums 8 2 pants

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

4 000,00 – 41 999,99

Publicēts:

08.12.2015.

Pieteikties līdz:

28.12.2015.

Kontaktinformācija

Kontakpersona:

H.Logins-Slišāns

E-pasts:

izpildd@baltinava.lv

Telefons:

29191320

Fakss:

64520228

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594