Saimniecības preces un remontmateriāli Baltinavas novada pašvaldībai 2016.gadā

Publicēts:
19.01.2016.

Ziņas par izpildītāju :

1.daļai – kopšanas, tīrīšanas, dezinfekcijas līdzekļi, ziepes, SIA “VALDIS", reģ. Nr. 43203000229, adrese: Latgales iela 3B, Alūksne, LV-4301, par līgumcenu 828,17 euro;

2.daļai – higiēnas preces (salvetes, tualetes papīrs, roku dvieļi u.c.), SIA “VALDIS", reģ. Nr. 43203000229, adrese: Latgales iela 3B, Alūksne, LV-4301, par līgumcenu 1176,46 euro;

3.daļai – uzkopšanas un cits inventārs, SIA “VALDIS", reģ. Nr. 43203000229, adrese: Latgales iela 3B, Alūksne, LV-4301, par līgumcenu 322,85 euro;

4.daļai – elektropreces, SIA “DAKO", reģ. Nr. 42403002350, adrese: Jupatovkas iela 11, Rēzekne, LV-4601, par līgumcenu 624,27 euro;

5.daļai – dažādas saimniecības preces, SIA “VALDIS", reģ. Nr. 43203000229, adrese: Latgales iela 3B, Alūksne, LV-4301, par līgumcenu 515,39 euro;

6.daļai – trauki, sveces u.c., SIA “VALDIS", reģ. Nr. 43203000229, adrese: Latgales iela 3B, Alūksne, LV-4301, par līgumcenu 197,61 euro;

7.daļai – krāsas, lakas, šķīdinātāji, līmes, SIA “VALDIS", reģ. Nr. 43203000229, adrese: Latgales iela 3B, Alūksne, LV-4301, par līgumcenu 782,52 euro;

8.daļai – apdares materiāli, SIA “VALDIS", reģ. Nr. 43203000229, adrese: Latgales iela 3B, Alūksne, LV-4301, par līgumcenu 1776,92 euro;

9.daļai- instrumenti, skrūves, naglas, SIA “VALDIS", reģ. Nr. 43203000229, adrese: Latgales iela 3B, Alūksne, LV-4301, par līgumcenu 125,98 euro.


Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums:

"Saimniecības preces un remontmateriāli Baltinavas novada pašvaldībai 2016.gadā" ID Nr. BND 2016/3

Papildus info:

CPV kods 39000000-2, papildpriekšmetu kodi 44000000-0, Publisko iepirkumu likums 8 2 pants

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

4 000,00 – 41 999,99

Publicēts:

19.01.2016.

Pieteikties līdz:

01.02.2016.

Kontaktinformācija

Kontakpersona:

Agris Mežals

E-pasts:

izpildd@baltinava.lv

Telefons:

28629916

Fakss:

64520228

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594