BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠO CEĻU, IELU UN LAUKUMU MEHANIZĒTA TĪRĪŠANA NO SNIEGA 2013./2014.GADA ZIEMĀ

Publicēts:
22.10.2013

Līguma izpildītājs: Z.s. "Riekstiņi", reģ.Nr. 53401000271, piedāvātā līgumcena 12,90 Ls/km (bezPVN), 80 Ls/100m3 (bez PVN.
Ziņas par pasūtītāju:


Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590
Ziņas par iepirkumu:


Iepirkuma nosaukums:

BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠO CEĻU, IELU UN LAUKUMU MEHANIZĒTA TĪRĪŠANA NO SNIEGA 2013./2014.GADA ZIEMĀ


Papildus informācija:


ID Nr. BND 2013/02. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1.pantu.

Līguma izpildes laiks: : no līguma noslēgšanas līdz 2011.gada 30.aprīlim

DOKUMENTĀCIJU IESNIEGT:
Baltinavas novada domes kancelejā līdz 2013.gada 5.novembrim plkst. 10.00 (nolikumu un tehnisko specifikāciju skatīt pielikumā), aizlīmētā aploksnē ar norādi „Baltinavas novada pašvaldībai piederošo ceļu, ielu un laukumu mehanizēta tīrīšana no sniega 2013./2014.gada ziemā

APLOKŠŅU ATVĒRŠANA: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, Mazā zāle(2.stāvs) 2013.gada 5.novembrī plkst. 10.00

INRORMATĪVAIS PAZĪŅOJUMS: Publicēts IUB mājas lapā 2013.gada 22.oktobrī

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (Ls):

3 000,00 – 29 999,99

Publicēts:

22.10.2013

Pieteikties līdz:

05.11.2013
Kontaktinformācija:


Kontakpersona(s):

Henrihs Logins-Slišāns

Amats:

Izpilddirektors

E-pasts:

baltinava@balvi.gov.lv

Tel. nr.:

29191320

Fakss:

64522028

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594