Pārtikas produktupiegāde Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām

Publicēts:
04.04.2016

Iepirkuma rezultāts

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums:

"Pārtikas produktupiegāde Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām" ID Nr. BND 2016/5

Papildus info:

CPV kods 15000000-8, Publisko iepirkumu likums 8 2 pants

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija (pārtika)

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

4 000,00 – 41 999,99

Publicēts:

04.04.2016

Pieteikties līdz:

18.04.2016

Kontaktinformācija

Kontakpersona:

Alīda Logina, Anita Mežale par iepirkuma priekšmetu, Sarmīte Tabore par iepirkuma Nolikumu

E-pasts:

baltinova@inbox.lv, planosana@baltinava.lv

Telefons:

29133216, 64521291, 64563581

Fakss:

64520228

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Jautājumi un atbildes

1. 1.sadaļa - Baltinavas vidusskola, 1.6.daļu- Maize un smalkmaizītes. Lūgums precizēt maizes piedādes apjomus?

Atbildīgā par pārtikas iepirkumu Alīda Logina sniedza atbildi:

Iepirkuma tehniskajā specifikācijā bija ierakstīta maize gabalos (formas maize- 1385, augstākā labuma kviešu maize- 1080),
bet jābūt kilogramos:
formas maize- 761 kg;
augstākā labuma kviešu maize- 432 kg.