Tautas tērpu un apavu izgatavošana un piegāde Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvam

Publicēts:
11.04.2016

Līguma izpildītājs:
1.daļai - tautas tērpi Baltinavas jauniešu deju kolektīvam SIA "MUDURI", reģ. Nr. 40003487368, adrese: Tallinas iela 40-4, Rīga, LV-1001,ar piedāvāto līgumcenu 6522,60 euro.
2.daļai - tautas deju apavi Baltinavas jauniešu deju kolektīvam SIA "ANVI AM", reģ. Nr. 40003513270, adrese: E.Birznieka Upīša iela 23, Rīga, LV-1011, piedāvāto līgumcenu 520,00 euro.

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums:

"Tautas tērpu un apavu izgatavošana un piegāde Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvam" ID Nr. BND 2016/8

Papildus info:

CPV kods 18000000-9, Publisko iepirkumu likums 8 2 pants, ELFLA pasākums "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai"

Nolikums

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

4 000,00 – 41 999,99

Publicēts:

11.04.2016

Pieteikties līdz:

25.04.2016.

Kontaktinformācija

Kontakpersona:

Irēna Kaša par iepirkuma priekšmetu, Sarmīte Tabore par iepirkuma Nolikumu

E-pasts:

kasa58@inbox.lv , planosana@baltinava.lv

Telefons:

29332819, 28399183

Fakss:

64520228

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594