"Apgaismojuma atjaunošana Tilžas un Viļakas ielās Baltinavā" , tirgus cenu aptauja Nr.3

Publicēts:
25.04.2016

Līguma izpildītājs

SIA "AIVA V", reģ. Nr. 43403000749, adrese: Balvu iela 10, Kurna, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566, par piedāvāto līgumcenu 5486,92 euro;

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums:

"Apgaismojuma atjaunošana Tilžas un Viļakas ielās Baltinavā" , tirgus cenu aptauja Nr.3.

Papildus info:

Tirgus cenu aptauja,

darba uzdevums

tehniskā specifikācija Tilžas iela

tehniskā specifikācija Viļakas iela

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

Līdz 13 999,99

Publicēts:

25.04.2016

Pieteikties līdz:

02.05.2016

Kontaktinformācija

Kontakpersona:

Agris Mežals

E-pasts:

planosana@baltinava.lv

Telefons:

28629916

Fakss:

64520228

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Jautājumi un atbildes: