"Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu seguma atjaunošana un bedrīšu labošana"" , tirgus cenu aptauja Nr.4.

Publicēts:
11.05.2016

Līguma izpildītājs SIA "Liepas Z", reģ. Nr. 43401000142, adrese: Liepas, Lazdulejas pag., Balvu nov., LV-4592, par piedāvāto līgumcenu 13595,00 euro

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums:

"Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu seguma atjaunošana un bedrīšu labošana"" , tirgus cenu aptauja Nr.4.

Papildus info:

Tirgus cenu aptauja

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

Līdz 13 999,99

Publicēts:

11.05.2016

Pieteikties līdz:

18.05.2016.

Kontaktinformācija

Kontakpersona:

H.Logins-Slišāns

E-pasts:

izpildd@baltinava.lv

Telefons:

29191320

Fakss:

64520228

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Jautājumi un atbildes: