Baltinavas vidusskolas telpu pārbūve pirmsskolas izglītības programmas realizācijai

Publicēts:
12.07.2016

Līguma izpildītājs:

SIA "VEIKS", reģ. Nr. 42403037282, adrese: Vidzemes iela 2 B, Balvi, LV_4501, piedāvātā līgumcena 8798,87 euro.

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums (līguma slēgšanas priekšmets):

Baltinavas vidusskolas telpu pārbūve pirmsskolas izglītības programmas realizācijai.


Papildus info:

Tirgus cenu aptauja Nr.5/2016

darba uzdevums

cenu aptauja

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

neattiecas

Publicēts:

12.07.2016

Pieteikties līdz:

18.07.2016.

Kontaktinformācija

Kontakpersona:

Imants Slišāns

E-pasts:

baltinova@inbox.lv

Telefons:

26522144

Fakss:

64520228

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594