Baltinavas novada pašvaldībai piederošo ceļu, ielu un laukumu mehanizēta tīrīšana no sniega 2016./2017. gada ziemā

Publicēts:
17.10.2016

Izpildītājs

Z.s. "Riekstiņi", reģ.Nr. 53401000271, aderese: "Apšova", Tutinava, Baltinavas nov., LV-4594, piedāvātā līgumcena 20,00 euro/km (bez PVN); 150,00 euro/100kubikm (bez PVN).

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums:

" Baltinavas novada pašvaldībai piederošo ceļu, ielu un laukumu mehanizēta tīrīšana no sniega 2016./2017. gada ziemā"

ID Nr. BND 2016/11

Papildus info:

Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā.

Nolikums

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

No 4 000,00 – 41 9999,99

Publicēts:

17.10.2016

Pieteikties līdz:

31.10.2016.

Kontaktinformācija

Kontakpersona:

Jānis Bubnovs

E-pasts:

izpildd@baltinava.lv

Telefons:

28341228

Fakss:

64520228

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Jautājumi un atbildes: