Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu seguma atjaunošana

Publicēts:
01.11.2016

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums:

"Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu seguma atjaunošana"

Papildus info:

Tirgus cenu aptauja - tirgus cenu aptauja izbeigta sakarā ar klimatiskajiem laika apstākļiem (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.49. 2.& no 2016.gada 7.novembra)

Nolikums

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

Nepārsniedz 10 000,00 euro (bez PVN)

Publicēts:

01.11.2016

Pieteikties līdz:

10.11.2016

Kontaktinformācija

Kontakpersona:

Jānis Bubnovs - izpilddirektors

E-pasts:

izpildd@baltinava.lv

Telefons:

28341228

Fakss:

64520228

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594