Vides instalācijas objekta izstrādāšana un uzstādīšana Baltinavā

Publicēts:
01.11.2016

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums:

"Vides instalācijas objekta izstrādāšana un uzstādīšana Baltinavā"

Papildus info:

Iepirkums saskaņā ar PIL 8.2 pantu, Latvijas vides aizsardzības fonds, apakšprogramma "Vides aizsardzības projekti", projekta "Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī" Nr. 1-08/236/2016. CPV kods CPV-92312000-1, papildkods CPV-92312230-2

Nolikums

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

4 000,00 – 41 999,99

Publicēts:

01.11.2016

Pieteikties līdz:

28.11.2016

Kontaktinformācija

Kontakpersona:

Sarmīte Tabore, Baltinavas novada plānošanas un novada attīstības speciāliste

E-pasts:

planosana@baltinava.lv

Telefons:

+371 28399183

Fakss:

+ 371 64520228

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Jautājumi un atbildes