Degvielas iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām

Publicēts:
25.11.2016

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums:

"Degvielas iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām" ID Nr. BND 2016/14

Papildus info:

Iepirkums saskaņā ar PIL 8.2 pantu, CPV kods -0910000-0

Nolikums

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

4 000,00 – 41 999,99

Publicēts:

25.11.2016

Pieteikties līdz:

12.12.2016

Kontaktinformācija

Kontakpersona:

Jānis Bubnovs

E-pasts:

izpildd@baltinava.lv

Telefons:

28341228

Fakss:

64522028

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Jautājumi un atbildes: