Kancelejas preces Baltinavas novada pašvaldībai 2017. gadā

Publicēts:
09.01.2017

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums:

Kancelejas preces Baltinavas novada pašvaldībai 2017. gadā" ID Nr. BND 2017/2

Papildus info:

Iepirkums saskaņā ar PIL 8.2 pantu, CPV kods -30190000-7

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

4 000,00 – 41 999,99

Publicēts:

09.01.2017

Pieteikties līdz:

23.01.2017

Kontaktinformācija

Kontakpersona:

Jānis Bubnovs

E-pasts:

izpildd@baltinava.lv

Telefons:

28341228

Fakss:

64522028

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594