Lietota greidera iegāde Baltinavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanai

Publicēts:
16.01.2017

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums:

"Lietota greidera iegāde Baltinavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanai" ID Nr. BND 2017/3

Papildus info:

Iepirkums saskaņā ar PIL 8.2.pantu, CPV kods- 03413000-8

Nolikums

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

Nepārsniedzot 30 000,00 euro

Publicēts:

16.01.2017

Pieteikties līdz:

30.01.2017

Kontaktinformācija

Kontakpersona:

Jānis Bubnovs

E-pasts:

izpildd@baltinava.lv

Telefons:

28341228

Fakss:

64520228

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594