"Baltinavas vidusskolas aktu zāles grīdas seguma atjaunošanas darbi" Tirgus cenu aptauja Nr. 1/2017

Publicēts:
18.01.2017Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums:

"Baltinavas vidusskolas aktu zāles grīdas seguma atjaunošanas darbi" Tirgus cenu aptauja Nr. 1/2017


Papildus info:

Tirgus cenu aptauja – būvdarbu līgums

Darba uzdevums

Cenu aptauja

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

Nepārsniedzot 4100,00 euro (bez PVN)

Publicēts:

18.01.2017

Pieteikties līdz:

23.01.2017. plkst 17:00

Kontaktinformācija

Kontakpersona:

Imants Slišāns – vidusskolas direktors

E-pasts:

baltinova@inbox.lv

Telefons:

265222144

Fakss:

64520228

Adrese:

Kārsavas iela 22, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594