“Baltinavas novada kultūras nama telpu atjaunošana” Nr.4/2017

Publicēts:
30.05.2017
Pasūtījuma izpildītājs:PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ.numurs:90009115590


Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums:“Baltinavas novada kultūras nama telpu atjaunošana” Nr.4/2017
Papildus info:Tirgus cenu aptauja – būvdarbu līgums
Piegādes adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Līgumcena (€):Nepārsniedzot 16 500,00 euro (bez PVN)
Publicēts:30.05.2017
Pieteikties līdz:12.06.2017. plkst 17:00

KontaktinformācijaKontakpersona:Inta Ločmele
E-pasts:kultura@baltinava.lv
Telefons:26571774
Fakss:64520228
Adrese:Kārsavas iela 22, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594