“ Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu seguma atjaunošana” Nr.5/2017

Publicēts:
16.06.2017
Pasūtījuma izpildītājs:


Ziņas par pasūtītāju


Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums:

“ Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu seguma
atjaunošana”

Nr.5/2017

Papildus info:

Tirgus cenu aptauja – līgums
Piegādes adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Līgumcena (€):

nav noteikta

Publicēts:16.06.2017
Pieteikties līdz:

29.06.2017. plkst 16:00


KontaktinformācijaKontaktpersona:Jānis Bubnovs
E-pasts:izpildd@baltinava.lv
Telefons:28341228
Fakss:64520228
Adrese:Kārsavas iela 22, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594