​Atklāts konkurss “Čudarīne-Tutinava pašvaldības autoceļa pārbūve” ID Nr. BND 2017/8

Publicēts:
20.07.2017
Pasūtījuma izpildītājs:

Ziņas par pasūtītāju

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ.numurs:90009115590


Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums

Atklāts konkurss “Čudarīne-Tutinava pašvaldības autoceļa pārbūve” ID Nr. BND 2017/8

Papildus info:

„Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”

Aktivitātē “Uzņēmējdarbības dažādošanas iespējas un ceļu kvalitātes uzlabošana Baltinavas novadā”
tehniskā dokumentācija 1.daļai pieejama saitē:


Tehniskā dokumentācija


Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Līgumcena (€):Līdz 250 000,00
Publicēts:20.07.2017

Pieteikties līdz:

21.08.2017

Kontaktinformācija


Kontakpersona:Sarmīte Tabore (iepirkuma Nolikums), Gatis Siliņš (iepirkuma priekšmets)
E-pasts:planosana@baltinava.lv , projekti@baltinava.lv
Telefons:28399183, 64563581
Fakss:64520228
Adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Jautājumi un atbildes:Ir mainīta darbu daudzumu izmaksu tāme 1. (pirmā) piezīme: "Koku, krūmu
zāgēšanu un to celmu raušanu nodrošina būvuznēmējs."