DEGVIELAS IEGĀDE BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM

Publicēts:
18.12.2013

Līguma izpildītājs: SIA "LUKoil Baltija R", reģ. Nr. 40003134777, aderese: Alīses iela 3, Rīga, LV-1046, piedāvātā līgumcena 22793,55 €, noslēgtā līguma Nr. 25-02/71 no 2014.gada 1.februāra.
Ziņas par pasūtītāju:


Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590
Ziņas par iepirkumu:


Iepirkuma nosaukums:

DEGVIELAS IEGĀDE BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM


Papildus informācija:

ID Nr. BND 2013/03. CPV kods 0910000-0. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu.

Līguma izpildes termiņš līdz 2014.gada 01.oktobrim.

DOKUMENTĀCIJU IESNIEGT: Baltinavas novada domes kancelejā līdz 2014.gada 7.janvārim plkst. 9:30 (nolikumu un tehnisko specifikāciju skatīt pielikumā), aizlīmētā aploksnē ar norādi "Degvielas iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām"

APLOKŠŅU ATVĒRŠANA: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, Sēžu zāle(2.stāvs) 2014.gada 7.janvāris plkst. 9:30

INRORMATĪVAIS PAZĪŅOJUMS: Publicēts IUB mājas lapā 2012.gada 03.janvārī

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (Ls):

3 000,00 – 29 999,99

Publicēts:

18.12.2013

Pieteikties līdz:

07.01.2014
Kontaktinformācija:


Kontakpersona(s):

Henrihs Logins-Slišāns

Amats:

Izpilddirektors

E-pasts:

izpildd@baltinava.lv

Tel. nr.:

29191320

Fakss:

64522028

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594