DEGVIELAS IEGĀDE

Publicēts:
06.01.2014

Līguma izpildītājs: A/S "VIRŠI-A", summa 4148,00 EUR bez PVN
Ziņas par pasūtītāju:


Pasūtītājs

Baltinavas Kristīgā internātpamatskola

Reģ.numurs:

90000011605
Ziņas par iepirkumu:


Iepirkuma nosaukums:

DEGVIELAS IEGĀDE


Papildus informācija:


ID Nr. BKI 2014/1. CPV kods 09100000-0. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1.pantu.

Iepirkuma līgums tiks noslēgts uz laiku līdz 2014.gada 31.decembrim

DOKUMENTĀCIJU IESNIEGT: Līdz 2014.gada 17.janvārim, iesniedzot personīgi Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā 1.stāvā grāmatvedības telpās, darba laiks 9.00-16.00, pusdienu pārtraukums 12.30-13.00, vai atsūtot pa pastu Baltinavas Kristīgajai internātpamatskolai (Kārsavas iela 24, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594) līdz 2014.gada 17. janvārim, plkst. 9:00.

PIEDĀVĀJUMA ATVĒRŠANA: 2014.gada 17. janvārī, plkst. 9:00 Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā 1.stāvā grāmatvedības telpās.

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 24, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):


Publicēts:

06.01.2014

Pieteikties līdz:

17.01.2014
Kontaktinformācija:


Kontakpersona(s):

Sergejs Doru

Amats:


E-pasts:

baltinava.ksi@inbox.lv

Tel. nr.:

29355669

Fakss:


Adrese:

Kārsavas iela 24, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594