Publiskie iepirkumi

Publicēts Pasūtītājs Paredzamā līguma priekšmets Pieteikties līdz Status
22.07.2014 Baltinavas novada dome

BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMS "KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI BALTINAVAS KULTŪRAS NAMĀ" OBJEKTĀ BALTINAVAS KULTŪRAS NAMS (KĀRSAVAS IELA 16, BALTINAVA, BALTINAVAS NOVADS), REALIZĒJOT PROJEKTU NR. KPFI -15.3/49

  Noslēdzies
25.06.2014 Baltinavas novada dome

KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI BALTINAVAS KULTŪRAS NAMA ĒKAI, PROJEKTA KPFI FINASĒJUMS

  Noslēdzies
08.05.2014 Baltinavas novada dome

TILŽAS IELAS ASFALTBETONA SEGUMA PROFILA LABOŠANA

  Noslēdzies
25.04.2014 Baltinavas Kristīgā internātpamatskola

PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE BALTINAVAS KRISTĪGAJAI INTERNĀTPAMATSKOLAI

   
05.02.2014 Baltinavas novada dome

AUTORUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMS "OGLEKĻA DIOKSĪDA EMISIJU SAMAZINĀŠANA, UZLABOJOT BALTINAVAS VIDUSSKOLAS ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTI" OBJEKTĀ BALTINAVAS VIDUSSKOLA (KĀRSAVAS IELA 22, BALTINAVA, BALTINAVAS NOVADS), REALIZĒJOT PROJEKTU NR. KPFI -15

  Noslēdzies
05.02.2014 Baltinavas novada dome

BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMS “OGLEKĻA DIOKSĪDA EMISIJU SAMAZINĀŠANA, UZLABOJOT BALTINAVAS VIDUSSKOLAS

  Noslēdzies
29.01.2014 Baltinavas novada dome

TIRGUS CENU APTAUJA “KANCELEJAS PREČU IEGĀDE BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM”

  Noslēdzies
16.01.2014 Baltinavas novada dome

MALKAS PIEGĀDE BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAI

  Noslēdzies
15.01.2014 Baltinavas novada dome

OGLEKĻA DIOKSĪDA EMISIJU SAMAZINĀŠANA, UZLABOJOT BALTINAVAS VIDUSSKOLAS ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTI

  Noslēdzies
06.01.2014 Baltinavas Kristīgā internātpamatskola

DEGVIELAS IEGĀDE

  Noslēdzies
27.12.2013 Baltinavas novada dome

PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE BALTINAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM

  Noslēdzies
18.12.2013 Baltinavas novada dome

DEGVIELAS IEGĀDE BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM

  Noslēdzies
30.10.2013 Baltinavas novada dome

INFORMĀCIJAS STENDA IZBŪVE BALTINAVĀ

  Noslēdzies
30.10.2013 Baltinavas novada dome

TIRGUS PAVILJONA NOJUME, REALIZĒJOT PROJEKTU “TIRDZNIECĪBAS PUNKTA IERĪKOŠANA BALTINAVAS CIEMĀ”

  Noslēdzies
22.10.2013 Baltinavas novada dome

BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠO CEĻU, IELU UN LAUKUMU MEHANIZĒTA TĪRĪŠANA NO SNIEGA 2013./2014.GADA ZIEMĀ

  Noslēdzies
← Iepriekšējā Nākamā → Pirmā 7 8 9 10 11
Attēlotas 136-150 no 153