Publiskie iepirkumi

Publicēts Pasūtītājs Paredzamā līguma priekšmets Pieteikties līdz Status
25.11.2016 Baltinavas novada dome

Degvielas iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām

  Noslēdzies
07.11.2016 Baltinavas novada dome

Malkas piegāde Baltinavas novada pašvaldībai

  Noslēdzies
01.11.2016 Baltinavas novada dome

Vides instalācijas objekta izstrādāšana un uzstādīšana Baltinavā

   
01.11.2016 Baltinavas novada dome

Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu seguma atjaunošana

   
17.10.2016 Baltinavas novada dome

Baltinavas novada pašvaldībai piederošo ceļu, ielu un laukumu mehanizēta tīrīšana no sniega 2016./2017. gada ziemā

  Noslēdzies
17.08.2016 Baltinavas novada dome

Elektroenerģijas iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām

   
12.07.2016 Baltinavas novada dome

Baltinavas vidusskolas telpu pārbūve pirmsskolas izglītības programmas realizācijai

  Noslēdzies
31.05.2016 Baltinavas novada dome

Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Baltinavas pašvaldības autoceļa Čudarīne-Tutinava pžrbūvei

  Noslēdzies
11.05.2016 Baltinavas novada dome

"Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu seguma atjaunošana un bedrīšu labošana"" , tirgus cenu aptauja Nr.4.

  Noslēdzies
25.04.2016 Baltinavas novada dome

"Apgaismojuma atjaunošana Tilžas un Viļakas ielās Baltinavā" , tirgus cenu aptauja Nr.3

  Noslēdzies
19.04.2016 Baltinavas novada dome

"Skatuves aprīkojums Baltinavas kultūras namā" , tirgus cenu aptauja Nr.2.

   
11.04.2016 Baltinavas novada dome

Tautas tērpu un apavu izgatavošana un piegāde Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvam

  Noslēdzies
11.04.2016 Baltinavas novada dome

Bērnu rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana Baltinavā

   
04.04.2016 Baltinavas novada dome

Pārtikas produktupiegāde Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām

  Noslēdzies
29.02.2016. Baltinavas novada dome

Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība Baltinavas pašvaldības ceļu pārbūvei

   
← Iepriekšējā Nākamā → Pirmā 4 5 6 7 8 9 10
Attēlotas 91-105 no 144