Baltinavas novada jauktais koris

Baltinavas novada jauktais koris

Kora vadītāja Aija Nagle.

Kora tradīcijas Baltinavas pusē ir diezgan senas. Jau 20.gs. sākumā izveidojas baznīcas koris un lieli nopelni ir arī Aizsargu organizācijai, kura izveidoja kori. Šie kori bija pirmie, kuri piedalījās Latgales Dziesmu svētkos 1940.gadā. Rakstos teikts, ka Baltinavas pagasta koris tika dibināts 1950.gadā un to vadīja ērģelnieks Pāvels Zelčs. Tā arī aizsākās Dziesmu svētku tradīcijas Baltinavā.

Pa šo laiku kori pa dziesmu ceļu vadījuši daudzi diriģenti: Polomeiko, I.Truba, A.Ziņģe, I.Anspoks, K.Pušmucāns, I.Karaļkova, M.Saukāne, A.Laicāns, A.Ločmele. un 1996./97 gada sezonā kori iesāka vadīt M.Bukša un A.Nagle.

2016. gada novembrī kolektīvs nosvinēja 20 gadu jubileju. Kolektīvs aktīvi piedalās novada svētku koncertos.

Baltinavas novada jauktais koris 0Baltinavas novada jauktais koris 1