Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 5

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas  sēde Nr. 5

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 5

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, sēžu zāle ( 2.st.), 2017. gada 19.septembrī plkst.10.00
DARBA KĀRTĪBA

1.Par Baltinavas Sporta svētkiem, ieteikumi nākamajam gadam.
2. Par novada Skolotāju dienas pasākumu.
3. Par konkursu Baltinavas Lepnums.
4. Par izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas nolikumu.
5. Par konkursu “Latvijas lauki gadsimtu griežos”.
6. Citi jautājumi.