Tiek pārtraukta NVA klientu apkalpošana Baltinavā

Tiek pārtraukta NVA klientu apkalpošana Baltinavā

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Balvu filiāles darba vietās-

Tilžā, Brīvības iela 3a, klientu apkalpošana tiek pārtraukta no
2017.gada 29.septembra


Baltinavā, Kārsavas iela 16, klientu apkalpošana tiek pārtraukta no
2017.gada 29.septembra


Sākot ar 2017. gada 02.oktobri bezdarbnieku un darba meklētāju apkalpošana (reģistrācija, konsultācijas) tiks nodrošināta
NVA Balvu filiālē Balvos, Bērzpils iela 2a un Viļakā, Abrenes iela 26,
darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.30,
piektdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00

Informācija pa tālr.:
64521066, 26333806 (Balvi) vai 64514068, 28342786 (Viļaka)