Baltinavas novada domes ārkārtas sēde

Baltinavas novada domes ārkārtas sēde

Baltinavas novada domes ārkārtas sēde 2017.gada 20.septembrī plkst. 14:00

DARBA KĀRTĪBA1. Par dalību LEADER projektos un finansējuma nodrošināšanu
2. Par dalību un finansējuma nodrošināšanu Vides aizsardzības Fonda izsludinātajā projektu konkursā, pašvaldību kopprojektā „ Iepazīsim, lai nosargātu”
3. Par dalību SAM 5.6.2. projektā un finansējuma nodrošināšanu
4. Par Aigara Keiša atbrīvošanu no deputāta pienākumu pildīšanas un Janīnas Keišas apstiprināšanu par Baltinavas novada domes deputāti
5. Par grozījumiem Baltinavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.10 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā” (2014.g.23.10.)
6. Par Baltinavas novada bāriņtiesas locekļu apstiprināšanu