Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.6

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.6
Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.6
Kārsavas iela 16, Baltinava, Sēžu zāle (2.st.), 2017.gada 04.oktobrī plkst. 12:30
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par jauna komitejas vadītāja ievēlēšanu.