Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi

Septembra nogalē Baltinavas novada domes darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Raunas novada pašvaldību ar mērķi – iepazīties ar ESF 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekta realizāciju.
Baltinavas novada pašvaldība 2016.gadā iesniedza projekta iesniegumu “Dzīvo aktīvs Baltinavā!” 9.2.4.2. pasākumā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”. 2017.gada maijā projekta iesniegums tiks apstiprināts. Tā kā šāda veida projektu Baltinavas novada pašvaldība realizē pirmo reizi, bija daudz neskaidrību un jautājumu sakarā ar projekta realizāciju un tieši ar lektoru piesaisti.
Tiekoties Raunas novada domē, izpilddirektore Linda Zūdiņa-Sivko pastāstīja, ka Raunas novada pašvaldībai problemātiski bija sagatavot lektoru iepirkumu, kas nepieciešams kā ārpakalpojums, ļoti bija jāpiedomā pie pretendentu kvalifikācijas prasību kritērijiem. Izpilddirektore atzina, ka projekta realizācijas laikā ir liels apjoms atskaišu un dalībnieku uzskaite ir laikietilpīga, jāpievērš liela uzmanība mērķauditorijas precīzai uzskaitei.
Tālākais ceļš bija uz Valkas novadu un Valgu, kur darbinieki gida pavadībā iepazinās, kā sadarbojas divas pierobežas pašvaldības, kādas iespējas ir kopīgai sadarbībai kultūras, izglītības, tūrisma jomā un uzņēmējdarbībā.

Teksts: S.Tabore