Anketa Konkursam "Baltinavas lepnums"

Anketa Konkursam

Balvas „Baltinavas novada Lepnums -2017” nomināciju apraksts
Sirds siltums – Cilvēks ar „plašu sirdi”, līdzjūtīgs, kurš palīdz, atbalsta, rūpējas un dāvā sirds siltumu grūtībās, nelaimē nonākušiem līdzcilvēkiem un bez pajumtes palikušiem dzīvniekiem.
Ģimene – Stipra ģimene — ģimenes tradīciju kopēja, kā arī ģimene, kas ar savu mīlestību ir uzņēmusies rūpes par bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības, sniedzot sirsnību, atbalstu, iespēju mācīties un apgūt dzīves prasmes.
Cilvēks cilvēkam – Cilvēks, kas sarežģītā situācijā, ar savu paša darbu, ir sniedzis palīdzīgu roku un atbalstu līdzcilvēkiem.
Cilvēks sabiedrībai – Cilvēks, kas ar savu gribasspēku, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu ir palīdzējis, atbalstījis, sniedzis palīdzīgu roku sava novada iedzīvotājiem. Cilvēks, kas pēc paša iniciatīvas, radoši, enerģiski un aktīvi darbojies novada dažādās dzīves norisēs.
Iedvesmotājs – Cilvēks, kurš ar saviem vārdiem un darbiem no visas sirds rada skaisto un pozitīvo. Realizē daudz un dažādas idejas un iedvesmo citus radīt un darīt labo.
Drosmīgais bērns, jaunietis – (vecumā no 7 līdz 30gadiem ) Bērns, jaunietis, kurš aktīvi iesaistās novada un ārpus novada aktivitātēs, veic brīvprātīgo darbu, var lepoties ar sasniegumiem mācībās, sportā, mūzikā, mākslā u.c.
Anketas iesniegt Baltinavas novada domē vai Kultūras namā līdz 20. oktobrim plkst.17.00.


Anketa pielikumā