Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde Nr.5.

Izglītības, kultūras un sporta  komitejas sēde Nr.5.

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde Nr.5.

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, 2017.gada 17.oktobrī plkst. 14:30
DARBA KĀRTĪBA

1. Par hokeja laukuma tālāko izmantošanu

2. Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas jautājuma izskatīšanu
3. Citi jautājumi