Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 8

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 8

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, 2017. gada 3. novembrī plkst.15.00
Darba kārtībā
1. Par anketu apkopošanu un izvērtēšanu konkursam Baltinavas Lepnums.