Sludinājums par izsoli

Sludinājums par izsoli

Baltinavas novada dome reģ. Nr.90009115590, Kārsavas iela 16, Baltinava, LV-4594, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam „Krūmāji” ar kadastra Nr.38440060147 kas atrodas Baltinavas novadā. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 2.6 ha platībā. Īpašnieks: Baltinavas novada pašvaldība, Kārsavas iela 16, Baltinava. Izsoles sākumcena — EUR 4072.00. Izsoles datums: 2017. gada 19. decembris plkst. 11:00. Izsole notiek Kārsavas ielā 16, Baltinava. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz izsoles sākumam iemaksāt pašvaldības kasē vai naudas summu ieskaitīt Baltinavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV27UNLA0050019759750, AS „SEB banka” izsoles dalības maksu EUR 20.00 apmērā un nodrošinājuma naudu 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, EUR 407.20, jāieskaita Baltinavas novada domes bankas norēķinu kontā Nr.­­­­­­­­­­­­­­­­­­ LV58UNLA0050020376888, ­­­­­­­­­­­­­­­AS „SEB banka”, ar atzīmi “„Krūmāji” izsoles nodrošinājuma nauda”. Tālr. uzziņām 20219500.
Izsoles norises noteikumi pielikumā.


<p "="">
Baltinavas novada dome reģ. Nr.90009115590, Kārsavas iela 16, Baltinava, LV-4594, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam „Krūmmale” ar kadastra Nr. 38440100048 kas atrodas Baltinavas novadā. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 3.75 ha platībā. Īpašnieks: Baltinavas novada pašvaldība, Kārsavas iela 16, Baltinava. Izsoles sākumcena — EUR 4879.00. Izsoles datums: 2017. gada 19. decembris plkst. 12:00. Izsole notiek Kārsavas ielā 16, Baltinava. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz izsoles sākumam iemaksāt pašvaldības kasē vai naudas summu ieskaitīt Baltinavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV27UNLA0050019759750 AS „SEB banka”, izsoles dalības maksu EUR 20.00 apmērā un nodrošinājuma naudu 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, EUR 487.90 jāieskaita Baltinavas novada domes bankas norēķinu kontā Nr.­­­­­­­­­­­­­­­­­­ LV58UNLA0050020376888, ­­­­­­­­­­­­­­­AS „SEB banka”, ar atzīmi “„Krūmmale” izsoles nodrošinājuma nauda”. Tālr. uzziņām 20219500.
Izsoles norises noteikumi pielikumā.<p "="">
<p "="">
Baltinavas novada dome reģ. Nr.90009115590, Kārsavas iela 16, Baltinava, LV-4594, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam „Krūmlauki” ar kadastra Nr. 38440110236 kas atrodas Baltinavas novadā. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 1.62 ha platībā. Īpašnieks: Baltinavas novada pašvaldība, Kārsavas iela 16, Baltinava. Izsoles sākumcena — EUR 1541. Izsoles datums: 2017. gada 19. decembris plkst. 11:30. Izsole notiek Kārsavas ielā 16, Baltinava. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz izsoles sākumam iemaksāt pašvaldības kasē vai naudas summu ieskaitīt Baltinavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV27UNLA0050019759750 AS „SEB banka” izsoles dalības maksu EUR 20.00 apmērā un nodrošinājuma naudu 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, EUR 154.10 jāieskaita Baltinavas novada domes bankas norēķinu kontā Nr.­­­­­­­­­­­­­­­­­­ LV58UNLA0050020376888, ­­­­­­­­­­­­­­­AS „SEB banka”, ar atzīmi “„Krūmlauki” izsoles nodrošinājuma nauda”. Tālr. uzziņām 20219500.
Izsoles norises noteikumi pielikumā.
Pielikums:
krumaji.pdf 448 Kb
Pielikums:
krummale.pdf 404 Kb
Pielikums:
krumlauki.pdf 447 Kb