Novembris novada bibliotēkā

Novembris novada bibliotēkā

Novembris 2017

1.11. seminārs Balvu CB + lektorijs “Interaktīvs darbs ar bērniem un pusaudžiem”
Izstādes:
1. Bērnu grāmatu autorei Astrīdai Lindgrēnai – 110
2. Sniegoti lauki,
Tikai dūmi
Par cilvēku stāsta
Dzejniekam Albertam Ločmelim – 80 (1937)
3. Mārtiņdienu gaidot.
4. 18. novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas diena
Zeme, valoda un tauta,
Ir Dieva dotais mantojums,
Un brīvība, kas valstij ļauta
Ir dārgums visiem sargājams
13.-19.11.Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa
,,Salas Ziemeļvalstis” Rīta lasījumi Baltinavas bērnudārzā
Citi pasākumi:
Līdz 15.11. pasākumu plānu izveide 2018.gadam!
6.11. Tiek uzsākta spēle “Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!”
10.11. seminārs Gulbenē “Ievads medijpratībā.”
11.11. Lāčplēša diena
Godinot Latvijas brīvības cīnītājus kopā veidosim Gaismas rakstus pie Baltinavas novada ēkas
16.11. Lektorijs Balvu RCB
27.11. Adventes vainagu veidošana
Darbs pie Bērnu žūrijas, anketu aizpildīšanas