Finanšu komitejas sēde Nr. 9

Finanšu komitejas sēde Nr. 9

Finanšu komitejas sēde Nr. 9

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, 2017.gada 14. novembrī plkst. 15:00
DARBA KĀRTĪBA


1. Par pašvaldības iestāžu budžeta grozījumiem.
2. Par Baltinavas novada domes saistošo noteikumu “Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā” apstiprināšanu.
3. Par ūdens, kanalizācijas un pirts pakalpojumu pašizmaksas izvērtēšanu un ieteikumiem cenrāža apstiprināšanai.
4. Par biedrības “ Latvijas Samariešu apvienība” pakalpojuma izmaksu izmaiņām.
5. Par aicinājumu sniegt atbalstu Latgaliešu kultūras Gada balvai “Boņuks 2017”.
6. Citi jautājumi