Bibliotēkas ziņas!

Bibliotēkas ziņas!

Baltinavas novada bibliotēkas aktīvākie lasītāji 2017. gadā!


Marija Livzeniece
Janīna Smirnova
Velta Ločmele
Anastasija Logina
Veneranda Andžāne
Terēzija Keiša
Emīlija Keiša
Antoņina Krakope
Veronika Pitņa
Henrihs Logins – Slišāns
Aivars Kašs
Antons Kašs