Marts bibliotēkā

Marts bibliotēkā

Literatūras izstādes
„Jūtos mīlēta, bet esmu vientuļniece”
Aktrisei Olgai Dreģei-80.
„Ceļš uz nezināmo”-1949.gada deportācijas
“Atbildībā par sevi un savu darbu”
Dramaturgam Gunāram Priedem-90/1928-2000/
„Ko Lieldienas man atnesa
Par gadskārtas gaidījumu?
Vienu pašu zīdautiņu
Vējiņam vicināt.”

Tematiska izstāde par Lieldienām.


19.- 23. martam- Digitālā nedēļa.

Visu marta mēnesi bibliotēkā skatāma izstāde: Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas programmas „vizuāli plastiskā māksla” absolventu darbi.


Citi pasākumi:
06. 03.Seminārs BCB
Grāmatu pirkums Zvaigzne ABC
8. martā Līdzdalība Nacionālajā skaļās lasīšanas sacensībā reģionālajā finālā Balvos (2 skolēni)
12. 03. BIS ALISE pamatkursi Rīgā.


Jaunās grāmatas bibliotēkā


Daiļliteratūra
Latviešu autori:
Avotiņa D. „Likteņmezgli”
Freimane I. „Magones laiks”
Judina D. „Kad klusums kliedz”
Mūrniece L. „Gandrīz dienasgrāmata”
Pohodņeva M. „Naida simetrija”
Račs G. „365 2. daļa”
Račko K. „Debesis pelnos”
Štrāls K. „Karš”
Zālīte M. „Paradīzes putni”
Ārzemju autori:
Brauns D. „Sākums”
Didjēlorāns Ž. P. „Lasītājs vilcienā”
Hoseinī H. „Un kalni atbalsoja”
Kings St. „Tas 2. grām.”
Linka Š. „Izvēle”
Mičels D. „Jākoba de Zūta tūkstoš rudeņi”
Nesbē Jū „Slāpes”
Bērniem un jauniešiem
Klārka Dž. „Kaķu meitiņa Pūciņa”
Klārka Dž. „Trusītis Salātiņš”
Kļkavis A. „Melnais akmens”
Stīvensons R. „Bagātību sala”
Nozaru literatūra
Elizabeth „Simtgade saules staros”
Hanters Fr. „Arī cilvēki ir mīļdzīvnieki”
Kalniņš M. „Spāres”
Mikušina T. „Imperators Nikolajs II”
Pancs A. Sarunas par mīlestību”
Rukšāne D. „Latviskais laimes kods”