Baltinavas pūtēju orķestris skatē Madonā

Baltinavas pūtēju orķestris skatē Madonā

Lai veidotu interesi par Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku kustību, kā arī veicinātu pūtēju orķestru tradīciju saglabāšanu, popularizētu pūtēju orķestra žanru, novērtētu izglītības iestāžu orķestru sniegumu un arī sekmētu diriģentu pieredzes apmaiņu, 2018. gada 2. martā Madonas kultūras namā notika pūtēju orķestru skate, kurā 3 grūtības pakāpju grupās sacentās 16 Vidzemes un Latgales novadu izglītības iestāžu pūtēju orķestri.
Orķestrus vērtēja žūrija: Pēteris Rudzītis, VISC pūtēju orķestru nozares ekspertu komisijas loceklis, diriģents; Viesturs Lazdiņš- Latvijas Republikas Zemessardzes orķestra priekšnieks; Jēkabs Nīmanis- komponists; Egils Šķetris –VIIC interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākais referents.
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris skatē atskaņoja obligāto Raita Rēriha skaņdarbu „Sapnīša deja mākonī” un izvēlē Laura Reinika dziesmu „Es skrienu ” M. Birņa aranžējumā.
Par sniegumu skatē pūtēju orķestris saņēma II pakāpes diplomu. Paldies visiem orķestrantiem un vadītājam Aigaram Bukšam!
(fotogrāfijā- orķestra vadītājs A. Bukšs un jaunākā orķestrante Inese Antonova)


Marija Bukša, Mūzikas un mākslas skolas direktore