Digitālā nedēļa bibliotēkā

Digitālā nedēļa bibliotēkā

Digitālā nedēļa 2018, kas agrāk tika dēvēta par E-prasmju nedēļu, tiek rīkota ik gadu un šogad notika jau 9. reizi no 19. līdz 23. martam, Eiropas iniciatīvas ALL DIGITAL Week ietvaros. Digitālajā nedēļā 2018 piedalījās 27 valstis. Digitālās nedēļas mērķis ir pievērst uzmanību IKT prasmju nozīmei nodarbinātības un konkurētspējas jomā, IKT karjeras izvēlē, Eiropas līmeņa IKT prasmju ietvaru ieviešanā un sertificēšanā, kā arī digitālo tehnoloģiju izmantošanā. Šajā gadā uzsvars tika likts ne tikai, lai organizētu dažādu e-prasmju apguvi, bet arī, lai veicinātu iedzīvotāju pārliecību par savām prasmēm izmantot digitālās tehnoloģijas, vienlaikus šajā procesā domāt kritiski, izzināt un analizēt dažādus drošības riskus, kādi pastāv globālajā tīmeklī.
Baltinavas novadā šajā nedēļā aktīvākie bija jaunākā paaudze. Baltinavas novada bērnudārza audzēkņi apguva pamatiemaņu e-apmācības kursu bērniem „Mans draugs dators”, kā arī četrgadīgo grupiņas bērni skatījās multiplikācijas filmiņas.
Baltinavas bibliotēkā Digitālās nedēļas ietvaros varēja izmantot iespēju papildināt savas e-prasmes! Bibliotēkā bija iespējams saņemt konsultācijas šādos jautājumos:
— iespējas laikrakstu datubāzē www.news.lv ,
— grāmatu meklēšana un pasūtīšana bibliotēkas e-katalogā.
Tika piedāvāta iespēja arī noskatīties tiešsaistes pārraides par dažādiem jautājumiem, kā piemēram, diskusiju „Vispārīgā datu aizsardzības regula”, diskusiju „Drošība un pārliecība digitālajā vidē” u. c. Šos pakalpojumus iedzīvotāji diemžēl neizmantoja.


Ināra Bubnova, Baltinavas novada bibliotēkas vadītāja

Digitālā nedēļa bibliotēkā 0Digitālā nedēļa bibliotēkā 1Digitālā nedēļa bibliotēkā 2Digitālā nedēļa bibliotēkā 3Digitālā nedēļa bibliotēkā 4Digitālā nedēļa bibliotēkā 5Digitālā nedēļa bibliotēkā 6