Novada muzejs aicina!

Novada muzejs aicina!

Baltinavas novada muzejs aicina!
„Muzeju nakts” pasākuma ietvaros, kas notiks 19. maijā, lūdzam iedzīvotājus piedalīties izstādes
„Čuči, guli, mazo bērniņ ” veidošanā- atnesot bērnības rotaļlietas, mazuļu pūriņu u.c. lietas, kas saistītas ar bērniņa ienākšanu.
Tālrunis informācijai: Antra Keiša, 29341738