Mūzikas skolu izlaiduma klašu Festivāls- koncerts Rēzeknē

Mūzikas skolu izlaiduma klašu Festivāls- koncerts Rēzeknē
25.aprīlī Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā notika Rēzeknes reģiona mūzikas skolu 6-8. klašu audzēkņu- absolventu tradicionālais festivāls koncerts. Koncerta sākumā dalībniekus un klausītājus uzrunāja JIRMV direktors Romāns Ivanovs. Koncerta pirmajā daļā uzstājās vidusskolas visu nodaļu audzēkņi, gan individuāli, gan ansambļos. Reģiona 11 mūzikas skolu audzēkņu programma sastāvēja no 23 solo, ansambļu, duetu priekšnesumiem. Baltinavas Mūzikas un mākslas skolu pārstāvēja 6. eifonija klases audzēknis Endijs Ločmelis (pedagogs Aigars Bukšs, koncertmeistare Romualda Dāvida). Audzēknis atskaņoja D.Dastiča skaņdarbu “Atmiņas”. Tā bija laba pieredze, uzdrošināšanās uzstāties profesionālas auditorijas, kā arī vienaudžu un interesentu priekšā.