Valsts konkursā mākslā 2.vieta

Valsts konkursā mākslā 2.vieta

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi – Rihards Kokorevičs, Madara Kļaviņa, Samanta Slišāne un Daira Circene 23. martā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā piedalījās Profesionālās ievirzes mākslas un dizaina programmu audzēkņu Valsts konkursa finālā. Audzēkņi, dodoties uz finālu, katrs aizveda savu pašizgatavotu grāmatiņu I kārtas darbu izstādei. Šī gada konkursa tēma bija veltīta ilustrācijai un teksta vizualizēšanai grāmatu grafikā. Līdz 6.aprīlim četrās Latvijas pilsētās – Rīgā, Liepājā, Rēzeknē un Valmierā vienlaicīgi notika Latvijas mākslas skolu audzēkņu darbu izstādes “Grāmatu salidojums”. Izstādēs bija izstādītas vairāk nekā 500 pašu labāko audzēkņu gatavotas grāmatiņas.
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēknis Rihards Kokorevičs Valsts konkursa finālā jaunākajā grupā ieguva 2. vietu.
27. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Valsts konkursa laureātu apbalvošanas pasākums, kurā Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore S. Pujāte svinīgi pasniedza Rihardam Kokorevičam diplomu par iegūto II vietu Latvijas Profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursā. Pateicību saņēma Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Lilita Kūkoja par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā Valsts konkursam.
Gida pavadībā, Mākslas skolu audzēkņiem un skolotājiem tika piedāvāta ekskursija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Lilita Kūkoja