Svarīga informācija novada mājražotājiem un amatniekiem

Svarīga informācija novada mājražotājiem un amatniekiem

Eiroreģions «Pleskava-Livonija» apkopo informāciju par tūrisma piedāvājumu grupām eiroreģiona teritorijā ( Igaunijā — Valgas, Veru, Pilvas, Vīlandes apriņķi, Latvijā — Valkas, Smiltenes, Apes, Alūksnes, Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadi).
Lūgums Baltinavas novada amatniekiem, mājražotājiem, mazajiem uzņēmējiem, kuri vēlas iesaistīties kopējā tūrisma piedāvājumā Ziemeļvidzemē, Ziemeļlatgalē un Dienvidigaunijā, atsaucieties.
Ir jāaizpilda piedāvājuma anketa, kura atrodas šeit: goo.gl/forms/ccFOcFKeDEOhqoNx2 (līdz 23.maijam!)
Ceram uz Jūsu atsaucību un sadarbību tūrisma veicināšanai reģionā!
Ja ir jautājumi, zvaniet 29364993, Silvija
Tūrisma koordinatore Baltinavas novadā