Baltinavas bibliotēkā jūnijā apskatāmas vairākas izstādes

Baltinavas bibliotēkā jūnijā apskatāmas vairākas izstādes

Izstādes:
1. Bet cauri zaļiem biezokņiem,
Skan soļu klusie švīksti,
Nu atkal kādam šūpulim
Kāds meklē bērza līksti.
( Literatūras izstāde pēc muzeju nakts tēmas)
2. Līgodama vien atnāca,
Tā līksmā Jāņu diena
Pār siliem, pār mežiem,
Pār miezīšu tīrumiem.
Literatūras izstāde Jāņiem.
3. Latvijas vēstures lappuses.
14. jūnijs – deportācijas
Latvijas pilsoņu masveidīga administratīva izsūtīšana uz KPFSR attālajiem novadiem.
Cits:
05.06. Bibliotēkas akreditācija.
06.06. Izbraukuma seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem.

Dokuments: