Baznīcu nakts pasākums 2018 Baltinavā

Baznīcu nakts pasākums 2018 Baltinavā

1. jūnijā visā Latvijā notika dažādi pasākumi „Baznīcu nakts 2018" ietvaros. Ceturto reizi dalību šajā pasākumā pieteica arī Baltinavas Romas katoļu draudzes kolektīvs, kas pasākuma apmeklētājiem Baltinavā sagatavoja daudzveidīgu programmu.
Pasākums iesākās ar baznīcu zvanu skandināšanu katoļu baznīcā. Prāvests Staņislavss Prikulis sveica klātesošos nozīmīgajā pasākumā.Pēc tam sekoja Svētā Mise. To celebrēja 4 priesteri- S.Prikulis, F.Šnevels, R. Birkovs un Roberto. Priesteris Roberto bija negaidīts pārsteigums mūsu baznīcā, jo viņš bija ieradies no Filipīnām. Pēc Sv. Mises sekoja priestera Staņislava interesantais stāstījums par baznīcas vēsturi, celtniecību, altāriem un svētgleznām. Pat jaunākie klausītāji uzmanīgi sekoja priestera stāstījumam un atbildēja uz āķīgiem jautājumiem. Visiem interesentiem bija iespēja uzkāpt baznīcas tornī un palūkoties uz apkārtni no putna lidojuma.
Pēc baznīcas apskates, arī visa vakara gaitā, pasākuma dalībnieki varēja iestiprināties ar garšīgo briežciemiešu zupu, ko uz ugunskura baznīcas dārzā bija vārījušas Helēna Ločmele, Anna Pundure, Biruta Pundure. Svarīgajā darba procesā tika iesaistīti arī viņu dzīvesbiedri Edgars Ločmelis un Oļģerts Pundurs.
Pēc zupas nobaudīšanas ikviens interesents tika aicināts piedalīties kopīgajā visas Latvijas lūgšanā Tēvs mūsu… To mēs darījām sadodoties rokās un simboliski esot kopā ar visu Latvijas tautu. Pēc tam sekoja koncerts. Ļoti burvīgu koncerta 1.daļu bija sagatavojuši Baltinavas mūzikas un mākslas skolotāji un audzēkņi. Varēja dzirdēt skaņdarbus ar klavierēm, trompeti, vijoli, saksafonu. Koncerta 2.daļā uzstājās Baltinavas jauktais koris ar skanīgām un sirdij patīkamām dziesmām.
Iestājoties mijkrēslim, baznīcas dārzu rotāja gaismas ornamenti Latvijas un eņģeļa formā veidoti no svecēm. Šādā romantiskā noskaņā baznīcas dārzā pirmoreiz baltinavieši un ciemiņi varēja iemēģināt kristīgo deju soļus māsas Diānas un Judītes vadībā. Māsas bija mērojušas lielu attālumu un ieradušās no Liepājas.
Pasākuma noslēgumā notika Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana, Adorācija un svētības saņemšana.
Šāds pasākums Baltinavas draudzē notika ceturto reizi. Arvien esam patīkami pārsteigti par lielo apmeklētāju skaitu. Aptuvenais apmeklētāju skaits sasniedza 140 dalīniekus. Apmeklētāju vidū bija gan Baltinavas novada iedzīvotāji, gan ciemiņi no citiem novadiem.
Pateicība Dievam par labajiem laika apstākļiem šajā vakarā un naktī! Pateicība Dievam arī par visām izmaiņām, kuras Viņš izdarīja mūsu scenārijā! Paldies prāvestam S. Prikulim par atbalstu un piedalīšanos.
Paldies pasākuma organizatoru darba grupai, kuras sastāvā darbojās Marija Skaba, Rudīte Laganovska, Silvija Buklovska, Violenta Kubuliņa, Inta Ludborža, Lucija Kaša. Pateicība brīvprātīgajiem palīgiem -Lilitai Kūkojai, Vilhelmam, Mārai, Mārtiņam Laganovskiem, Kozlovsku ģimenei,
Paldies Baltinavas mūzikas un mākslas skolas direktorei Marijai Bukšai par iniciatīvu, skolotājiem Aigaram Bukšam, Jeļenai Kuzminai, Romualdai Dāvidai par skolēnu sagatavošanu un piedalīšanos koncertā. Paldies jaunajiem mūziķiem- Rihardam Loginam, Elvim Circenim, Ievai Kozlovskai, Lienei Kašai, Markam Ločmelim, Aivim Vilkastei, Rolandam Circenim.
Paldies Baltinavas novada jauktā kora vadītājai Aijai Naglei un visiem kora dziedātājiem par sirsnīgajām dziesmām.
Paldies briežciemiešiem par garšīgo, ar mīlestību vārīto zupu.
Paldies OP māsām Diānai un Judītei par atsaucību un uzņēmību, mācot mūs dejot kristīgas dejas.
Pateicība Baltinavas vidusskolas direktoram Imantam Slišānam un Baltinavas novada domei, kas pasākumu atbalstīja ar nepieciešamo aparatūru.
Mūsu pasākumu apmeklēja fotogrāfu plenēra dalībnieki
„100 mirkļi Ziemeļlatgalē”. Paldies par dalību!
Esam gandarīti par šo pasākumu! Ceram, ka apmeklētājiem izdevās atklāt Baltinavas katoļu baznīcu no jauna.
Katehēte Rudīte Laganovska

Baznīcu nakts pasākums 2018 Baltinavā 0Baznīcu nakts pasākums 2018 Baltinavā 1Baznīcu nakts pasākums 2018 Baltinavā 2Baznīcu nakts pasākums 2018 Baltinavā 3Baznīcu nakts pasākums 2018 Baltinavā 4Baznīcu nakts pasākums 2018 Baltinavā 5Baznīcu nakts pasākums 2018 Baltinavā 6