18.jūlijā notiks Finanšu komitejas sēde Nr.14

18.jūlijā notiks Finanšu komitejas sēde Nr.14

Finanšu komitejas sēde Nr.14.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.), 2018.gada 18.jūlijā plkst. 15:30.


Darba kārtība:
1. Par Baltinavas novada pašvaldības bužeta 1.pusgada izpildi
2. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1. “Baltinavas novada pašvaldības budžets 2018.gadam” izskatīšanu
3. Par iestāžu un struktūrvienību vadītāju iesniegumu izskatīšanu
4. Par Baltinavas novada pašvaldības noteikumu projekta 2.redakcijas ar papildinājumie “Atvaļinājuma pabalsta apmērs un izmaksas kārtība” izsaktīšanu
5. Par “Baltinavas novada pašvaldības Ētikas kodekss” 1.redakcijas projekta izskatīšanu
6. Citi jautājumi.