Motrīnes ezers iemūžināts 360 grādu fotogrāfijās un gaisa skatos

4 novadu kopprojekta “Iepazīsim, lai nosargātu” ietvaros tapusi interaktīva karte par Balvu, Baltinavas, Rugāju un Kārsavas novadu tūrisma objektiem. Baltinavas novada dabas bagātību kartē pārstāv Motrīnes ezers.

giraffevisual.com/tours/360/latgales-parrobezuprojekts/tour/lv/index.html

giraffevisual.com/tours/360/latgales-parrobezuprojekts/tour/en/index.html

giraffevisual.com/tours/360/latgales-parrobezuprojekts/tour/ru/index.html


Motrīnes ezers ir Natura 2000 teritorija. Lieguma statuss piešķirts 2004. gadā. Galvenā šī dabas lieguma vērtība ir Austrumlatvijā ļoti retam biotopam kaļķainam zāļu purvam ar nelieliem purviņiem un slīkšņām. Vides speciālisti purvu, kas ieskauj Motrīnes ezeru, uzskata par izcilu zāļu un pārejas purvu ar daudzām aizsargājamu augu sugām. Te sastopami īpaši vērtīgi augi, dižā aslape un dzeltenā akmeņlauzīte. Dižā aslape aug gar ezeru, taču, lai to redzētu, jātiek cauri slīkšņainajam purvam un brikšņiem. Motrīnes ezera liegumā vērojamas vairākas aizsargājamo augu sugas. Piemēram, dzegužpirkstīte, ziemeļu linneja, staipekņi u.c. Dabas liegumā mājo arī ļoti rets bezmugurkaulnieks-pumpurgliemezis.
Motrīnes ezera vidējais dziļums ir 2.0 metri, bet maksimālais dziļums — 3.9 metri. Motrīnes ezeram no vienas puses var piekļūt pavisam tuvu, pie ezera iekārtota atpūtas vieta.
Projektu finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds (LVAF).