Baltinavas sieviešu deju kopa “Gaspaža” iekaro skatītāju sirdis Krievijā

Baltinavas sieviešu deju kopa “Gaspaža” iekaro skatītāju sirdis Krievijā

No 13. – 14. jūlijam Krievijas pilsētā Sebežā notika Eiroreģiona Pleskava-Livonija dienas un Eiroreģiona padomes locekļu svinīgā tikšanās, jo tieši pirms 15 gadiem šeit tika parakstīts Eiroreģiona valstu sadarbības līgums. Šajā pasākumā piedalījās arī Baltinavas dāmas no deju kopas “Gaspaža”. Pasākuma pirmā diena aizritēja iepazīstot ainaviski skaisto Sebežas pilsētu un baudot vietējo pašdarbnieku koncertu.
14. jūlija rīts Sebežas centrālajā laukumā iesākās ar amatnieku un mājražotāju tirdziņu. Tirdziņā savus un Valentīnas Daukstes ražojumus piedāvāja Raimonds Leicāns. Pusdienlaikā svētku dalībnieki pulcējās uz kolektīvu sasaukšanos un svinīgo svētku gājienu pa gleznaino ezera krastmalu. Gājiena dalībniekus no gaisa sveica Pleskavas apgabala labākie lidotāji.
Latviju koncertā pārstāvēja četri kolektīvi: Kārsavas novada Mērdzenes etnogrāfiskais ansamblis “Mārga”, Viļakas jauniešu deju kolektīvs “Bitīt matos”, Apes novada Gaujienas vokālais ansamblis un mūsu “Gaspažas”. Mūsu novada dāmas, neskatoties uz brīžiem spēcīgo lietu, piesaistīja skatītāju uzmanību ar tautiskajiem tērpiem, romantiskajām dejām un priecīgajām sejām.
Paldies domes priekšsēdētājai Sarmītei Taborei, ka bija kopā ar kolektīvu abas pasākuma dienas. Paldies šoferītim Jāzepam Jermacānam par jauko braucienu un atbalstu. Paldies kolektīva vadītājai Irēnai Kašai par skaisto un pārdomāto repertuāru.
Inta Ločmele

Baltinavas sieviešu deju kopa “Gaspaža” iekaro skatītāju sirdis Krievijā 0Baltinavas sieviešu deju kopa “Gaspaža” iekaro skatītāju sirdis Krievijā 1Baltinavas sieviešu deju kopa “Gaspaža” iekaro skatītāju sirdis Krievijā 2Baltinavas sieviešu deju kopa “Gaspaža” iekaro skatītāju sirdis Krievijā 3Baltinavas sieviešu deju kopa “Gaspaža” iekaro skatītāju sirdis Krievijā 4Baltinavas sieviešu deju kopa “Gaspaža” iekaro skatītāju sirdis Krievijā 5Baltinavas sieviešu deju kopa “Gaspaža” iekaro skatītāju sirdis Krievijā 6Baltinavas sieviešu deju kopa “Gaspaža” iekaro skatītāju sirdis Krievijā 7Baltinavas sieviešu deju kopa “Gaspaža” iekaro skatītāju sirdis Krievijā 8